LATIN NAME [厩]
Baphicacanthus cusia (C)
Beauveria (Batrytis) bassiana (Bals.) Vaillant (C)
Belamcanda chinensis (L.) DC. (C)
Berchemia lineate (L.) DC. (C)
Bidens bipinnata L. (C)
Bidens pilosa L. (C)
Bletilla ochracea Schltr.(C)
Bletilla striata (Thunb.) Reichb.f. (C)
Bolbostemma paniculatum (Maxim) Franquet (C)
Bombyx mori Linnaeus (C)
Bombax malabarica L. (C)
Bostaurus domesticus Gmelin (C)
Boswellia carterii Birdw. (C)
Brucea javanica (L.) Merr. (C)
Bufo bufo gargarizans Cantor (C)
Bufo raddei Strauch (C)
Bupleurum chinense DC. (C)
Bursera microphylla (C)
Buthus martensi Karsch (C)
Pin Yin []
Ma Lan
Bai Jiang Jun
She Gan
Tie Bao Jin
Gui Zhen Cao
San Ye Gui Zhen Cao
Xia Ye Bai Ji
Bai Ji
Tu Bei Mu
Jia Can E
Pan Zhi Hua
Niu Huang
Ru Xiang Shu
Ya Dan Zi
Zhong Hua Da Chan Yu
Hua Bei Chan Chu
Chai Hu
Xiao Ye Lie Lan
Quan Xie
Chinese [いゅ]
皑屡
フ圾颠
甮
臟
碍皐
腑碍皐
疷腑フの
フの
īダ
產由缚
胟狵
独
ㄅ攫
緙義
い地檬唢
璉檬唢
璊
腑吊芕
绮