LATIN NAME [厩]
Ecklonia kurome Okam. (C)
Eclipta prostrata L. (C)
Elephantopus mollis (C)
Eclipta alba (C)
Elephantopus scaber (C)
Eleusine indica (L.) Gaertn. (C)
Engleromyces goetzii P. Henn (C)
Epimedium brevicornum Maxim (C)
Epimedium sagittatum (Sieb Et Zucc) Maxim (C)
Erigeron Canadensis L. (C)
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. (C)
Ervatamia divaricata (C)
Eucommia ulmoides Oliv (C)
Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. (C)
Eupatorium formosam Hay (C)
Eupatorium rotundifolium (C)
Euphorbia ebracteolata Hayata (C)
Euphorbia fischeriana Steud. (C)
Euphorbia helioscopia L. (C)
Euphorbia kansui T. N. Liou ex T. P. wang (C)
Euphorbia lathyris L. (C)
Eupolyphaga sinensis Walker (C)
Euryale ferox Salisb. (C)
Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. (C)
Pin Yin []
Kun Bu
Li Chang
Di Dan Cao
Han Lian Cao
Ding Qie Wu
Niu Jin Cao
Rou Qiu Jun
Yin Yang Huo
Jian Ye Yin Yang Huo
Jia Na Da Peng
Pi Pa
Gou Zi Hua
Du Zhong
Wei Mao
Tai Wan Ze Lan
Yuan Ye Ze Lan
Yue Xian Da Ji
Da Ji
Ze Qi
Gan Sui
Xu Sui Zi
Di Bie
Qian Shi
Wu Zhu Yu
Chinese [いゅ]
ガ
竮
義
浆
璛
惮
ψ瞴颠
瞉ο艄
絙腑瞉ο艄
酱
狫狪

ヲ
矫ベ
芖緼孽
蛾腑緼孽
る涪磚
磚
緼海
ヌ笶
尿繦
啪
屠龟
点